Nickels, William G.

Zrozumieć biznes Uniwersalny podręcznik - Warszawa BELLONA Wydawnictwo 1995 - 757,[3]s.

8311084637


Biznes
Kapitalizm
Makroekonomia
Giełda
Marketing
Rachunkowość
Kontrola
Handel międzynarodowy
Zarządzanie

65.01:330.1
Languages: