Woźniak-Sobczak, Barbara

Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu Prace Naukowe AE Katowice - Katowice Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach 2005 - 201s. 24 cm

8372463662


Kapitał przedsiębiorstwa
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie strategiczne

658.14/.17
Languages: