Radwański, Zbigniew

Uwagi o wykładni prawa cywilnego - s. 9-16 - Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2009 .


Prawo cywilne
Wykładnia prawa
Languages: