Nowak, Edward

Systemy controllingowe przedsiębiorstw i instytucji Prace Naukowe AE Wrocław Nr 948 - Wrocław Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu 2002 - 243s. 24 cm - 0324-8445 .


Controlling
Rachunek kosztów

658.14/.17.012
Languages: