Śliwa, Jan

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa od diagnozy do - Warszawa Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 1998 - 502s. 24 cm

8386543280


Kapitał przedsiębiorstwa
Kapitał obrotowy
Rynek kapitałowy
Faktoring
Franchising
Leasing
Weksel
Factoring
Czek
Forfaiting
Finanse przedsiębiorstwa

658.14/.17
Languages: