Alińska, Agnieszka.

Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny [red. naukowa Pietrzak Bogusław] - Warszawa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2011 - 158 s. 24 cm

9788375563696


Polityka fiskalna
Kryzys ekonomiczny
Finansowanie samorządu terytorialnego
Jednostki samorządu terytorialnego
Finanse publiczne
Dług publiczny
Zadłużenie publiczne
Kryzys finansowy
Reforma finansów publicznych
Zarządzanie finansami
Budżet jednostek samorządu terytorialnego
Dochód budżetowy

336.1
Languages: