Jarmołowicz, Wacław.

Podstawy makroekonomii - Wyd. 2 zm. - Poznań Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010 - 274 s. 24 cm

9788374174961


Makroekonomia
Ustrój gospodarczy
Gospodarka rynkowa
Dochód narodowy
Wzrost gospodarczy
Równowaga gospodarcza
Inflacja
Polityka makroekonomiczna
Rynek pieniężny
Polityka fiskalna
Rynek pieniężny
Polityka monetarna
Globalizacja gospodarki
Cykl koniunkturalny
Gospodarka zamknięta
Unia Gospodarcza i Walutowa
Polityka gospodarcza

330.1
Languages: