Łucarz, Katarzyna

Sporne problemy zakresu przedmiotowego zakazu prowadzenia pojazdów - s. 105-117 - Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2011 .


Kodeks karny
Wykroczenia
Languages: