Misztal, Konrad

Problemy kształtowania lądowo-morskiej infrastruktry t [Szwankowski Stanisław, Wasilewska Krystyna] - Gdańsk Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1997 - 134,[1]s. 24 cm

8370176844


Transport lądowy
Transport morski
Handel zagraniczny

338.47:339.5 339.5
Languages: