Gizdra, Rafał

Warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Zjednoczonej Europie : praca zbiorowa / 245 0 0 $a Warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Zjednoczonej Europie : $b praca zbiorowa / $c - Szczecin : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003. - 357 s. : pl., wykr. ; 24 cm.

8389142171


System podatkowy
Rozszerzenie Unii Europejskiej
Przedsiębiorstwo
Integracja z Unią Europejską
Controlling
Inwestycje zagraniczne
Strefy ekonomiczne
Podmiot gospodarczy
Finansowanie przedsiębiorstwa
Rynek pracy
Usługi elektroniczne
Informatyk
Usługi transportowe
Usługi telekomunikacyjne
Usługi pocztowe
Uzdrowiska
Gospodarstwo rolne
Ochrona środowiska
Languages: