Silberman, Mel.

Metody aktywizujące w szkoleniach / Mel Silberman, współpr. Auerbach Carol, tł. Sałuda Grzegorz, tł. Biliński Witold. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. - 351s. ; 24 cm.

8398355388


Szkolenia
Zespół
Pracownik
Languages: