Kwieciszewska, Dominika

Monitorowanie kapitału parcującego w polskich przedsiębiorstwach na przykładzie sektora energetycznego - s. 287-302 - Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 .


Kapitał przedsiębiorstwa
Languages: