Szczepanik, Zenon Ryszard.

Inżynieryjno-ekonomiczne wartościowanie wyrobów wieloskładnikowych / Zenon Ryszard Szczepanik. - s. 118-128 - Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.9 (1998) .


Analiza materiałowa
Languages: