Biegański, Marian

Hedging i nowoczesne usługi finansowe [red. naukowy Janc Alfred] - Poznań Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej wPoznaniu 2001 - 281s. 24 cm

8388222724


Hedging
Ryzyko walutowe
Financial futures
Obligacje
Giełda

336.717
Languages: