Kalinowski, Sławomir.

Promocja ilościowa jako gra strategiczna - s. 733-746 - Ekonomista nr 5/2011 .


Promocja
Arbitraż
Sprzedawca
Gry
Negocjacje
Konsumenci
Languages: