Deszczyński, Przemysław.

Globalizacja. Szanse. Zagrożenia. Perspektywy, nr 23 : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2009. - 272 s. : il. ; 24 cm. - 1426-9724 . - Globalizacja. Szanse. Zagrożenia. Perspektywy .


Globalizacja
Teoria ekonomii
Makroekonomia
Gospodarka światowa
Finanse międzynarodowe
Współpraca
Kryzys finansowy
Konkurencja
Kapitał społeczny
Rynek finansowy
Instytucje finansowe
Inwestycje zagraniczne
Operacje bankowe
Usługi bankowe
Organizacje międzynarodowe
Kraje rozwijające się
Unia Europejska
Koniunktura
Współpraca regionalna
Grupa Wyszehradzka
Integracja europejska
Współpraca transgraniczna
Grupa Wyszehradzka
Lobbing
Konsolidacja
Holding międzynarodowy
Dekoniunktura
Rynek usług
Transport międzynarodowy
Gospodarka globalna
Współpraca gospodarcza
Rozwój
Banki zagraniczne
Działania antykryzysowe
Azja Południowo-Wschodnia
Public relations
Languages: