Bartnicki, Adam R.

Wschód w globalnej i regionalnej polityce [red. Kużelewska Elżbieta] - Toruń Wydawnictwo Adam Marszałek 2009 - 260 s. 24 cm

9788376114750


Wietnam
BRIC
Brazylia
Rosja
Indie
Chiny
Turcja
Wielka Brytania
Białoruś
Społeczeństwo obywatelskie
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Prawo i Sprawiedliwość
Polityka wschodnia
Stany Zjednoczone
Referendum konstytucyjne
Europa Środkowa
Europa Wschodnia
Dolny Śląsk
Demokratyzacja

32
Languages: