Adamska, Maria

Droga na giełdę jak przygotować spółkę do emisji publicznej - Warszawa DIFIN 2008 - 544 s. 24 cm

9788372519511


Rynek kapitałowy
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Papiery wartościowe
Giełda papierów wartościowych
Inwestorzy giełdowi
Inwestycje giełdowe
Rynek papierów wartościowych
Opcje menedżerskie
Dom maklerski
Fundusze inwestycyjne

336.76
Languages: