Łukańczuk, Andrzej

Skutki podatkowe zwrotu części podatku akcyzowego - s. 30-31 - Doradztwo Podatkowe nr 2 (150) 2009 .


Podatki pośrednie
Podatek akcyzowy
Akcyza
Zwrot podatku
Olej napędowy
Languages: