Zarębska, Anna

Tożsamość organizacyjna przedsiębiorstwa jak stworzyć konkurencyjną firmę? - Warszawa DIFIN 2008 - 148 s. 24 cm

9788372518965


Tożsamość organizacyjna
Tożsamość przedsiębiorstwa
Organizacja przedsiębiorstwa
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zmianami

658.1/.5
Languages: