Gołoś, Sławomira.

Analiza zyskowności i ryzyka portfela kredytowego oddziału banku / Sławomira Gołoś, Jerzy Nowakowski. - s. 45-58 - Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.8 (1998) .


Portfel kredytowy
Ryzyko kredytowe
Languages: