Michalczuk, Grażyna.

Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich [red. naukowa Michałków Jerzy, red. naukowa Sikorski Jerzy] - Białystok Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2006 - 341 s. 24 cm

9788374310987


Poręczenie kredytowe
Inwestycje przedsiębiorstwa
MSP
Sektor bankowy
Banki
Kredyt bankowy
Languages: