Kapsa, Elżbieta

Zarządzanie i planowanie marketingowe - Gdańsk Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2006 - 107s. 24 cm

8373481591


Zarządzanie marketingowe
Planowanie marketingowe

339.138
Languages: