Gelpi, Ettore.

Praca : utopia na co dzień / Ettore Gelpi ; [tł. DariuszWandzioch]. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2002. - 180 s.; 21 cm.

8387814717


Zatrudnienie
Praca
Kształcenie
Edukacja dorosłych
Szkolnictwo wyższe
Szkolnictwo średnie
Różnorodność kulturowa
Wykluczenie społeczne
Socjologia pracy

316
Languages: