Mruk, Henryk.

Marketing : koncepcje, stategie, trendy / Henryk Mruk, Bogna Pilarczyk, Maria Sławińska. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2012. - 303 s. ; 24 cm.

9788374176408


Marketing
Przewaga konkurencyjna
Strategia marketingowa
Segmentacja
Produkty
Opakowania
Zarządzanie marką
Wizerunek
Ceny
Strategia cenowa
Dystrybucja
Komunikacja bezpośrednia
Plan marketingowy
Kontrola marketingowa
Komunikacja marketingowa
Badania marketingowe
Konsumenci
Komunikacja
Zachowania konsumentów
Languages: