Machała, Robert

Zarządzanie finansami i wycena firmy - Wyd. 2 uzup. - Wrocław Oficyna Wydawnicza UNIMEX 2011 - 746s. 24 cm

9788361792369


Zarządzanie finansami
Zarządzanie finansami
Majątek przedsiębiorstwa
Rachunkowość przedsiębiorstw
Źródła finansowania
Źródła finansowania przedsiębiorstwa
Analiza wskaźnikowa
Wycena przedsiębiorstwa
Fuzje
Przejęcia
Przejęcia przedsiębiorstw
Decyzje finansowe
Finanse przedsiębiorstwa
Projekty inwestycyjne

658.14/.17
Languages: