Zarządzanie strategiczne praca zbiorowa - Wrocław Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu 1997 - 228,[1]s. 24 cm

8370112986


Analiza strategiczna
Zarządzanie strategiczne

65.01
Languages: