Rocki, Marek

Jakość kształcenia ekonomicznego VIII Kongres Ekonomistów Polskich - Warszawa Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2009 - 265 s. 27 cm

9788388700*255


Kongres Ekonomistów Polskich
Edukacja ekonomiczna
Kształcenie ekonomiczne
Ekonomia
Kwalifikacje
Szkolnictwo wyższe
Studia wyższe
Studia ekonomiczne
Absolwent

378
Languages: